Isnin, 26 Oktober 2009

Iqra'-6

Hukum Tajwid:

Iqra'-5

Hukum Tajwid:
1. Hukum Lam At-Ta'rif (ms 40)

Definisi:
Sebelum Lam ada hamzal wasal
Terbahagi kepada 2:
a) Izhar Qomari
- Definisi : Apabila Lam at-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf Qamariyyah(14 huruf).
- Cara kenal : Atas Lam ada tanda sukun & tidak bersabdu pada huruf Qamariyyah.
b) Idgham Shamsi
- Definisi : Apabila Lam at-ta'rif bertemu dengan salah satu dari huruf Shamsiyyah(14 huruf)
- Cara kenal : Atas Lam tidak terdapat tanda sukun dan ada sabdu pada huruf Shamsiyyah.

Iqra'-4

Hukum Tajwid Yang Dipelajari:

1. Nun Mati dan Tanwin
  1. Izhar
  2. Idgham
  3. Iqlab : Berjumapa Ba: Menukarkan Nun Sakinah dan Tanwim kepada mim ringan serta kekalkan dengungnya
  4. Ikhfa'

2. Mim Mati/Sakinah
  1. Ikhfa' Shafawi: Bertemu Ba : Menyembunyikan mim sukun apabila bertemu huruf Ba dan kekal dengan dengung tanpa tashdid.
  2. Izhar Shafawi
  3. Idgham Mislain/Mutamasilain


3. Qalqolah
Ertinya : Lantunan

4. Mad Iwad

5. Huruf Alif
a) Alif Ziadah : Ada dalam tulisan tiada dalam bacaan.
b) Alif Maksurah : Huruf Alif yang berada di atas huruf Ya.
c) Alif Soghiroh : Huruf Alif yang berada selain dari huruf Ya.

6. Hamzah
a) Hamzah Wasal :
b) Hamzah Qata :

7. Ha Dhamir :

Soalan Ujian:
1. Makhraj terbahagi kepada berapa?
J: Terbahagi 2 a) Khas(17) b) Am(5)
a) Apa maksud harakat?
J: Kiraan jari
b) Apa hurug yang makhrajnya Ashsyafatain?
J:
2)Apakah perbezaan?
a) Alif Maqsurah?
J: Alif yang berada di atas huruf Ya.
b) Alif Ziadah?
J: Alif yang ada pada tulisan tetapi tiada dalam bacaan.
c) Alif Soghiroh?
J: Alif kecil berada di atas selain dari huruf Ya
d) Contoh Madd badal?
J:
e) Pengertian madd silah?
J: Apabila Ha Dhomir sebelum dan selepasnya berbaris.
f) Pembahagian madd silah?
J: a) Madd Silah Towilah b) Madd Silah Qosiroh
3) Apakah pengertian Lin? Dan pembahagiannya?
J: Lin ertinya lembut. Iaitu apabila huruf madd Waw dan Ya terdapat tanda sukun berbaris di atas.
Pembahagiannya : a) Sifat Lin b) Madd Lin
4) Hukum Mim Sakinah terbahagi berapa?
J: Ada 3
5) Hukum Nun Sakinah terbahagi berapa?
J: Ada 4
6) Apakah maksud qolqolah?
J: Maksudnya lantunan
7) Qolqolah terbahagi berapa?
J: Terbahagi 3;
a) Qolqolah Sugrah berlaku ketika wasal
b) Qolqolah Kubro berlaku ketika wakaf
c) Qolqolah Akbar berlaku ketika wakaf dan ada tasydid (sabdu)
8) Nyatakan huruf Qolqolah?
J: Ada Lima : Ba, Jim, Da, Tho, Kof
9) Bila berlakunya Madd Iwadd?
J: Berlakunya jika wakaf, tanwin baris 2 di atas kecuali Ta Marbutah.

Iqra'-3

Hukum Tajwid Yang Dipelajari:

1. Mad Asli

2. Mad Silah

3. Alif Ziadah

4. Alif Maksurah

5. Mad Badal

6. Huruf Istilak (Tebal)

Iqra'-2

Hukum Tajwid Yang Dipelajari:

1. Mad Asli/Tabie

2. Mad Farq

3. Mad Asli Mutlak

4. Mad Asli Thunaie

5. Mad Badal

Ahad, 25 Oktober 2009

Iqra'-1

Hukum Tajwid:
1. Tajwid ertinya : mengelok atau menghaluskan sesuatu
2. Pada istilah : mengeluarkan huruf-huruf Hijaiah daripada makhrajnya yang betul
3. Hukum belajar tajwid : Fardhu Kifayah
4. Hukum beramal dengan tajwid (membaca AlQuran) : Fardhu Ain
5. Hukum membaca Istiazah : sunat
6. Hukum membaca Basmalah : sunat di awal surah. Kecuali Surah Attaubah/Bara'ah hukumnya haram, manakala mengikut Mazhab Syafie membaca Basmalah bagi AlFatihah adalah wajib kerana ia sebahagian daripada surah dan tak sah solat jika tidak membacanya.
7. Bilangan huruf Hijaiah dalam Al-Quran daripada Alif - Ya : 29 huruf
8. Makhraj atau tempat keluar huruf ada 17.

Makhraj Huruf:
1. Bahagian-bahagian Makhraj terbahagi 2 : 1) Khas 2) Am
2. Bahagian Am terbahagi 5 :
a) Al Jauf
b) Al Halq
c) Al Lisan
d) Al Syafatain
e) Al Khaisyum

3. Bahagian Khas terbahagi 17: